Privacy Statement

Amazing Thailand, gevestigd aan Frederik Hendrikplantsoen 98-hs 1052XZ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.thailandfanclub.nl Frederik Hendrikplantsoen 98-hs, 1052XZ Amsterdam, +31 20 233 85 64. Amazing Thailand is te bereiken via thailand@hammerfest.co.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Amazing Thailand verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • E-mailadres (uitsluitend wanneer jij jezelf aanmeldt voor de nieuwsbrief via www.thailandfanclub.nl of de officiële Amazing Thailand NL Facebook-pagina).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via thailand@hammerfest.co, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Amazing Thailand verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Amazing Thailand analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Amazing Thailand neemt geen geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amazing Thailand) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Amazing Thailand bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Wij bewaren jouw IP-adres 3 jaar om je te kunnen bereiken met gesponsorde berichten op Facebook, of totdat jij via Facebook en/of Instagram aangeeft de berichten niet meer te willen zien.
 • Jouw e-mailadres wordt door ons bewaard zolang je bent ingeschreven en een jaar daarna.
 • De cookies van Google Analytics worden door ons voor een periode van 26 maanden opgeslagen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Amazing Thailand gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, om functies voor social media te bieden en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Amazing Thailand gebruikt Google Analytics en de Facebook Pixel.

Google Analytics
Wij gebruiken het statistiekensysteem Google Analytics om het gedrag van websitebezoekers bij te houden en rapportages te maken over hoe bezoekers onze websites gebruiken. Op deze manier kunnen wij de websites gebruiksvriendelijker maken. Google kan jouw informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben ingesteld het IP-adres te willen anonimiseren. Wij hebben geen invloed op verdere verwerking. De informatie wordt overgebracht naar en door Google voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Facebook Pixel
De Facebook Pixel wordt gebruikt om gesponsorde berichten aan jou te tonen op Facebook en Instagram.

Facebook, Instagram en Twitter buttons
Op onze websites zijn buttons van deze sociale netwerken opgenomen om webpagina’s te kunnen ‘liken’ of te kunnen delen met anderen. Deze cookies vervallen nooit.

Amazing Thailand verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Amazing Thailand verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics
Google kan jouw informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben ingesteld het IP-adres te willen anonimiseren. Wij hebben geen invloed op verdere verwerking. De informatie wordt overgebracht naar en door Google voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Facebook pixel
De Facebook Pixel wordt gebruikt om gesponsorde berichten aan jou te tonen op Facebook en Instagram. Facebook kan jouw informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Facebook, Instagram en Twitter buttons
Op onze websites zijn buttons van deze sociale netwerken opgenomen om webpagina’s te kunnen ‘liken’ of te kunnen delen met anderen. Deze cookies vervallen nooit.

Amazing Thailand verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Amazing Thailand en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar thailand@hammerfest.co.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Amazing Thailand wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Wijzigen cookiebeleid

Amazing Thailand houdt zich het recht voor dit cookiebeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Laatste update: juni 2018.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Amazing Thailand neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via thailand@hammerfest.co